Wij proberen met onze zorgverlening je naar volle tevredenheid in deze speciale periode te begeleiden.

Heb je een klacht? Blijf er alsjeblieft niet mee rondlopen! Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je verloskundige. Zwanger zijn alleen al is spannend genoeg. We doen er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons. Het liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Meestal komt de klacht voort uit onvrede, een misverstand of een minder goede communicatie.

Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, kan je de klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. De klachtenfunctionaris bemiddelt bij het vinden van een oplossing en kan helpen bij het indienen van een klacht. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Dan praten we er samen over en proberen we er iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen, je geruststellen, of op een manier gaan werken zodat jij je er prettiger bij voelt. We maken graag een aparte afspraak met je zodat we rustig de tijd hebben om te praten. Je kunt altijd iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

Schakel een klachtenfunctionaris in

Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Wil je je klacht eerst met iemand anders bespreken of vind je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met een klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met je waarover je ontevreden bent en wat je zou willen bereiken met je klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou én ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris

De verloskundigen in onze praktijk zijn aangesloten bij het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Je kunt contact opnemen met een klachtenfunctionaris via klachtverloskunde.nl.De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, jouw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht.

Dien een geschil in bij de Geschilleninstantie Verloskunde

Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of jouw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. Geschilleninstantie Verloskunde 073 – 689 18 90

Een klacht indienen kost u niets

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Het kost je dus niets om met ons te praten over een klacht, ook niet als we daar een aparte afspraak voor maken. Ook de hulp van de klachtenfunctionaris is gratis. Misschien wil je nog andere hulp inschakelen. Bijvoorbeeld van een advocaat, of van een arts voor medisch advies. Aan die hulp zijn wel kosten verbonden.