Vanaf 1 april 2017 is de NIPT in Nederland beschikbaar voor alle zwangeren als eerste screeningstest. 

Je kunt nu direct kiezen voor de NIPT-test via de Trident 2 studie. 

Deze studie loopt gedurende 3 jaar. Het doel ervan is uit te zoeken of het wenselijk en kosteneffectief is dat de NIPT test voor iedere zwangere als eerste screeningstest beschikbaar is. De kosten voor een NIPT-test binnen deze studie zijn in 2018 € 175,-. De bloedafname voor de NIPT-test kan bij ATAL-medial op de Jan Tooropstraat 138 worden afgenomen. Voordat je de NIPT-test kunt laten uitvoeren heb je eerst een counselinggesprek met je verloskundige. Tevens moet je toestemming geven om aan de Trident 2 studie te willen deelnemen en de kosten van € 175 voor de NIPT-test hebben overgemaakt. Je moet minimaal 11+0 weken zwanger zijn en voor de bloedafname een echo hebben gehad die bevestigt dat het om een vitale zwangerschap gaat. Bij de bloedafname moet je het betalingsbewijs laten zien en het aanvraagformulier voor de bloedafname inleveren. Het originele toestemmingsformulier horen wij gedurende 15 jaar op te slaan in onze administratie. Als je deelneemt aan de Trident 2 studie krijg je niet te horen wat het geslacht van je baby is.

Nevenbevindingen bij de NIPT
Ook is belangrijk dat je nadenkt of je op de hoogte wilt worden gesteld van eventuele nevenbevindingen. Naast dat je door de NIPT trisomie 13, 18 en 21 kunt opsporen kun je ook nog andere trisomieën, deleties of duplicaties opsporen. Ook deze ziektebeelden kunnen grote gevolgen voor de gezondheid van je kind hebben, of (in zeldzame gevallen) voor jezelf hebben. Of je hierover wilt worden geïnformeerd is je eigen keuze. Als er nevenbevindingen worden gevonden wordt er altijd aanvullend invasief onderzoek gedaan om zekerheid over de uitslag te krijgen. Lees hier meer over prenatale diagnostiek. De uitslag van de NIPT-test duurt 10 werkdagen. Je krijgt telefonisch bericht van het resultaat van de NIPT. Als je kiest voor de NIPT kun je niet ook nog een combinatie test laten uitvoeren. De kosten voor de NIPT- test blijven inclusief nevenbevindingen gelijk.

Je kunt alleen deelnemen aan de Trident 2 studie als je: 

– een Nederlandse zorgverzekering hebt

– 18 jaar en ouder bent 

– zwanger bent van een eenling of een eeneiige tweeling

– minimaal 11+0 weken zwanger bent 

– voldoende Nederlands begrijpt of middels een tolk kunt worden gecounseld en de vragen binnen de studie kunt beantwoorden

Je kunt niet deelnemen an de Trident 2 studie als je:

– zwanger bent van een twee-eiige tweeling

– er sprake is van een vanishing twin

– er een echoafwijking bekend is zoals bijvoorbeeld een verdikte nekplooi (NT ≥ 3.5mm)

– jezelf of je partner een chromosomale afwijking hebt/heeft

– er op het moment van de aanvraag sprake is van een moederlijke maligniteit 

– de zwangere zelf minder dan drie maanden geleden een bloedtransfusie, stamcel- of orgaantransplantatie of immunotherapie heeft gehad

We raden je aan om als voorbereiding op het eerste gesprek de volgende folders door te lezen:
Screening op down-, edwards- en patausyndroom
– 
20 weken echo

Verdere informatie kan je vinden op de volgende websites:
meerovernipt.nl 
onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
– www.downsyndroom.nl